Fiszki

Test BHP część 3

Test w formie fiszek Pytania ze znajomości zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, część 3 testu BHP.
Ilość pytań: 28 Rozwiązywany: 32146 razy
Oświetlenie sali gimnastycznej nie powinno być mniejsze niż:
200lx
100lx
300lx
200lx
W laboratorium galenowym oświetlenie stołów nie powinno być mniejsze niż:
300lx
500lx
750lx
750lx
Oświetlenie elektryczne korytarza w szpitalu nie może być mniejsze niż:
50lx
100lx
25lx
100lx
Pomieszczenia, w których przygotowuje się leki cytostatyczne, powinny posiadać wentylację mechaniczną zapewniającą:
2-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny
5-krotną wymianę powietrz w ciągu godziny
10-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny
10-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny
Natężenie oświetlenia światłem elektrycznym pomieszczeń biurowych nie może być niższe niż:
200lx
100lx
150lx
200lx
Natężenie oświetleniem światłem elektrycznym pomieszczeń komputerowych nie może być niższe niż:
300lx
500lx
200lx
500lx
Środki chemiczne trujące powinny być przechowywane:
W zamkniętych i odpowiednio zabezpieczonych gablotach w pracowni chemicznej
W specjalnie przystosowanych do tych celów zamkniętych pomieszczeniach
Pomieszczeniach szafie metalowej umieszczonej w pracowni chemicznej i zamkniętej na klucz.
W specjalnie przystosowanych do tych celów zamkniętych pomieszczeniach
W bakteriobójczych lampach kwarcowych wykorzystywane jest promieniowanie:
Ultrafioletowe
Podczerwone
Jonizacyjne
Ultrafioletowe
W gabinecie rentgenowskim minimalne oświetlenie elektryczne pomieszczenia powinno wynosić:
300lx
400lx
200lx
200lx
Azot używa się do celów medycznych magazynowanych jest w butli w postaci:
Skroplonej pod ciśnieniem
Rozpuszczonej w cieczy pod ciśnieniem
Sprężonej
Sprężonej
Dwutlenek węgla do celów medycznych magazynowany jest w butli w postaci:
Sprężonej
Rozpuszczonej w cieczy pod ciśnieniem
Skroplonej pod ciśnieniem
Skroplonej pod ciśnieniem
Osoby pracujące w kontakcie z lekami cytostatycznymi nie mogą być dodatkowo narażane na promieniowanie:
Jonizacyjne
Mikrofalowe
Ultrafioletowe
Jonizacyjne
Pracownik podający tlen pacjentowi powinien być ubrany w odzież:
Wełnianą
Bawełnianą lub lnianą
Wełnianą z dodatkiem 30% akrylu
Bawełnianą lub lnianą

Powiązane tematy

#test #bhp #czesc #3

Inne tryby