Pytania i odpowiedzi

Test BHP część 3

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania ze znajomości zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, część 3 testu BHP.
Ilość pytań: 28 Rozwiązywany: 31758 razy
Pytanie 1
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza, powinny posiadać co najmniej:
Wentylacje
Pytanie 2
Szerokość drogi ewakuacyjnej w budynku, na którego drugiej kondygnacji przebywają jednorazowo 24 osoby, nie może być mniejsza niż:
1,4m
Pytanie 3
W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż:
18 C
Pytanie 4
Na każdego pracownika, jednocześnie zatrudnionego w pomieszczeniu pracy, powinno przypadać co najmniej:
13m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 2m2 wolnej powierzchni podłogi, nie zajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.
Pytanie 5
Ściany ubikacji usytuowanej przy szatni powinny mieć powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci do wysokości co najmniej:
2,0m
Pytanie 6
Minimalna powierzchnia jadalni
8m2
Pytanie 7
Minimalna wysokość szatni usytuowanej w piwnicy nie może być mniejsza niż:
2,2m
Pytanie 8
W szatni przeznaczonej dla 15 pracowników należy zapewnić wymianę powietrza co najmniej:
4-krotną
Pytanie 9
Drobne naprawy instalacji elektrycznej o napięciu poniżej 1kV w zakładzie posiadającym umowę sprzedaży mocy określonej na 30kW mogą być wykonywane przez pracownika:
Posiadającego odpowiednie uprawnienia
Pytanie 10
Drobne naprawy instalacji elektrycznej w szkole mogą być wykonywane przez pracownika:
Posiadającego odpowiednie uprawnienia
Pytanie 11
Drobne naprawy instalacji elektrycznej w szpitalu mogą być wykonywane przez pracownika:
Posiadającego odpowiednie uprawnienia
Pytanie 12
Najmniejsze dopuszczalne oświetlenie schodów i klatek schodowych powinno wynosić:
50lx
Pytanie 13
Temperatura w salach lekcyjnych nie powinna być niższa niż:
18 C
Pytanie 14
Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę może czasowo zawiesić zajęcia szkolne, jeśli:
Temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 C lub jest niższa
Pytanie 15
W klasach szkolnych oświetlenie ogólne nie powinno być mniejsze niż:
300lx

Powiązane tematy

#test #bhp #czesc #3