Fiszki

Test BHP część 3

Test w formie fiszek Pytania ze znajomości zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, część 3 testu BHP.
Ilość pytań: 28 Rozwiązywany: 34927 razy
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza, powinny posiadać co najmniej:
Wentylacje
Otwierane okna i możliwość wietrzenia przez drzwi
Tylko otwierane okna
Wentylacje
Szerokość drogi ewakuacyjnej w budynku, na którego drugiej kondygnacji przebywają jednorazowo 24 osoby, nie może być mniejsza niż:
1,4m
1,3m
1,0m
1,4m
W pomieszczeniu biurowym temperatura powietrza nie może być niższa niż:
16 C
18 C
20 C
18 C
Na każdego pracownika, jednocześnie zatrudnionego w pomieszczeniu pracy, powinno przypadać co najmniej:
15m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 3m2 wolnej powierzchni podłogi, nie zajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.
13m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 2m2 wolnej powierzchni podłogi, nie zajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.
10m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 3m2 wolnej powierzchni podłogi, nie zajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.
13m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 2m2 wolnej powierzchni podłogi, nie zajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.
Ściany ubikacji usytuowanej przy szatni powinny mieć powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci do wysokości co najmniej:
1,5m
2,0m
1,0m
2,0m
Minimalna powierzchnia jadalni
4m2
12m2
8m2
8m2
Minimalna wysokość szatni usytuowanej w piwnicy nie może być mniejsza niż:
2,5m
3,0m
2,2m
2,2m
W szatni przeznaczonej dla 15 pracowników należy zapewnić wymianę powietrza co najmniej:
2-krotną
6-krotną
4-krotną
4-krotną
Drobne naprawy instalacji elektrycznej o napięciu poniżej 1kV w zakładzie posiadającym umowę sprzedaży mocy określonej na 30kW mogą być wykonywane przez pracownika:
Posiadającego odpowiednie uprawnienia
Na podstawie polecenia przełożonego
Posiadającego instruktaż stanowiskowy
Posiadającego odpowiednie uprawnienia
Drobne naprawy instalacji elektrycznej w szkole mogą być wykonywane przez pracownika:
Posiadającego instruktaż stanowiskowy
Na podstawie polecenia przełożonego
Posiadającego odpowiednie uprawnienia
Posiadającego odpowiednie uprawnienia
Drobne naprawy instalacji elektrycznej w szpitalu mogą być wykonywane przez pracownika:
Posiadającego instruktaż stanowiskowy
Na podstawie polecenia przełożonego
Posiadającego odpowiednie uprawnienia
Posiadającego odpowiednie uprawnienia
Najmniejsze dopuszczalne oświetlenie schodów i klatek schodowych powinno wynosić:
50lx
100lx
20lx
50lx
Temperatura w salach lekcyjnych nie powinna być niższa niż:
18 C
16 C
14 C
18 C
Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę może czasowo zawiesić zajęcia szkolne, jeśli:
Temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 C lub jest niższa
Temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 22.00 w trzech kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 C lub jest niższa
Temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi ? minimum - 12 C
Temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 C lub jest niższa
W klasach szkolnych oświetlenie ogólne nie powinno być mniejsze niż:
750lx
500lx
300lx
300lx
Oświetlenie sali gimnastycznej nie powinno być mniejsze niż:
300lx
200lx
100lx
200lx
W laboratorium galenowym oświetlenie stołów nie powinno być mniejsze niż:
300lx
500lx
750lx
750lx
Oświetlenie elektryczne korytarza w szpitalu nie może być mniejsze niż:
25lx
100lx
50lx
100lx
Pomieszczenia, w których przygotowuje się leki cytostatyczne, powinny posiadać wentylację mechaniczną zapewniającą:
2-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny
10-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny
5-krotną wymianę powietrz w ciągu godziny
10-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny
Natężenie oświetlenia światłem elektrycznym pomieszczeń biurowych nie może być niższe niż:
100lx
150lx
200lx
200lx

Powiązane tematy

#test #bhp #czesc #3

Inne tryby