Fiszki

Integracja Polski z Unią Europejską

Test w formie fiszek Test przygotowujący do matury rozszerzonej
Ilość pytań: 21 Rozwiązywany: 2388 razy
Kto i kiedy złożył wniosek o wejście polski do UE?
Olechowski 08.04.1994
Kiedy i gdzie podpisano Układ Europejski?
16.12.1991 Bruksela
Jakie kryteria znalazły się w kryteriach kopenhaskich? (alfabetycznie, oddzielone przecinkiem i spacją)
ekonomiczne, polityczne, zdolności
Rok opublikowania białej księgi
1995
Do jakiej grupy i z kim została zakwalifikowana polska w 1997 w trakcie negocjacji>
luksemburska, Cypr, Czechy, Estonia, Słowenia, Węgry
Jaki organ powołuje Polska związany z wejściem do UE?
Komisja Integracji Europejskiej
Polski plan zmian zmierzających do wejścia do UE nazywany jest?
Narodowa Strategia Integracji
W negocjacjach strone polską reprezentował?
Jan Kułakowski
W 2001 Jana Kułakowskiego zastąpił...
Jan Truszczyński
Jak nazywa się rozpoczęta w 1998 roku procedura porównywania prawa kraju kandydującego z prawem unijnym?
sreening
Gdzie i kiedy (data dzienna) zakończyły się negocjacje?
Kopenhaga 12.12.2002
Gdzie i kiedy (data dzienna) podpisano traktat akcesyjny Polski?
Ateny 16.04.2003
Kiedy odbyło się referendum dotyczące wejścia do ue?
7/8.06.2003
Polski przewodniczący PE, ramy czasowe
Jerzy Buzek 2009/20012
Pierwszy polski komisarz (ds. handlu)
Danuta Hubner
Dwóch polskich komisarzy ds. budżety w latach 20010/2014
Lewandowski, Dominik
Obecna polska komisarz ds. rynku wewnętrznego
Elżbieta Bieńkowska
Polscy sędziowie trybunału sprawieliwości UE
Makarczyk
Kubik
Uczkiewicz
Szpunar
Safijan
Makarczyk
Safijan
Jedyny polski rzecznik generalny w Trybunale Sprawiedliwości
Uczkiewicz
Makarczyk
Szpunar
Szpunar
Jakie pąństwa (kol alf) zdecydowałąy się na najdłuższy okres przejściowy jeśli chodzi o swobodny przepływ osób?
Austria, Niemcy
Jakie pastwa zrzekły się okresu przejściowego ? ( kol.alf)
Dania, Irlandia, Wielka Brytania