Pytania i odpowiedzi

Integracja Polski z Unią Europejską

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test przygotowujący do matury rozszerzonej
Ilość pytań: 21 Rozwiązywany: 2384 razy
Pytanie 1
Kto i kiedy złożył wniosek o wejście polski do UE?
Olechowski 08.04.1994
Pytanie 2
Kiedy i gdzie podpisano Układ Europejski?
16.12.1991 Bruksela
Pytanie 3
Jakie kryteria znalazły się w kryteriach kopenhaskich? (alfabetycznie, oddzielone przecinkiem i spacją)
ekonomiczne, polityczne, zdolności
Pytanie 4
Rok opublikowania białej księgi
1995
Pytanie 5
Do jakiej grupy i z kim została zakwalifikowana polska w 1997 w trakcie negocjacji>
luksemburska, Cypr, Czechy, Estonia, Słowenia, Węgry
Pytanie 6
Jaki organ powołuje Polska związany z wejściem do UE?
Komisja Integracji Europejskiej
Pytanie 7
Polski plan zmian zmierzających do wejścia do UE nazywany jest?
Narodowa Strategia Integracji
Pytanie 8
W negocjacjach strone polską reprezentował?
Jan Kułakowski
Pytanie 9
W 2001 Jana Kułakowskiego zastąpił...
Jan Truszczyński
Pytanie 10
Jak nazywa się rozpoczęta w 1998 roku procedura porównywania prawa kraju kandydującego z prawem unijnym?
sreening
Pytanie 11
Gdzie i kiedy (data dzienna) zakończyły się negocjacje?
Kopenhaga 12.12.2002
Pytanie 12
Gdzie i kiedy (data dzienna) podpisano traktat akcesyjny Polski?
Ateny 16.04.2003
Pytanie 13
Kiedy odbyło się referendum dotyczące wejścia do ue?
7/8.06.2003
Pytanie 14
Polski przewodniczący PE, ramy czasowe
Jerzy Buzek 2009/20012
Pytanie 15
Pierwszy polski komisarz (ds. handlu)
Danuta Hubner
Pytanie 16
Dwóch polskich komisarzy ds. budżety w latach 20010/2014
Lewandowski, Dominik
Pytanie 17
Obecna polska komisarz ds. rynku wewnętrznego
Elżbieta Bieńkowska
Pytanie 18
Polscy sędziowie trybunału sprawieliwości UE
Makarczyk
Safijan
Pytanie 19
Jedyny polski rzecznik generalny w Trybunale Sprawiedliwości
Szpunar
Pytanie 20
Jakie pąństwa (kol alf) zdecydowałąy się na najdłuższy okres przejściowy jeśli chodzi o swobodny przepływ osób?
Austria, Niemcy
Pytanie 21
Jakie pastwa zrzekły się okresu przejściowego ? ( kol.alf)
Dania, Irlandia, Wielka Brytania