Test: Integracja Polski z Unią Europejską

Strona 1

Pytanie 1
Kto i kiedy złożył wniosek o wejście polski do UE?
Pytanie 2
Kiedy i gdzie podpisano Układ Europejski?
Pytanie 3
Jakie kryteria znalazły się w kryteriach kopenhaskich? (alfabetycznie, oddzielone przecinkiem i spacją)
Pytanie 4
Rok opublikowania białej księgi
Pytanie 5
Do jakiej grupy i z kim została zakwalifikowana polska w 1997 w trakcie negocjacji>
Pytanie 6
Jaki organ powołuje Polska związany z wejściem do UE?
Pytanie 7
Polski plan zmian zmierzających do wejścia do UE nazywany jest?
Pytanie 8
W negocjacjach strone polską reprezentował?
Pytanie 9
W 2001 Jana Kułakowskiego zastąpił...
Pytanie 10
Jak nazywa się rozpoczęta w 1998 roku procedura porównywania prawa kraju kandydującego z prawem unijnym?
Pytanie 11
Gdzie i kiedy (data dzienna) zakończyły się negocjacje?
Pytanie 12
Gdzie i kiedy (data dzienna) podpisano traktat akcesyjny Polski?