Strona 1

Integracja Polski z Unią Europejską

Ucz się w skupieniu. Jeszcze skuteczniej i bez reklam.

Memorizer+ to brak reklam, zaawansowany moduł powtórek, tryb quizowy i wiele innych...

Aktywuj
Pytanie 1
Kto i kiedy złożył wniosek o wejście polski do UE?
Pytanie 2
Kiedy i gdzie podpisano Układ Europejski?
Pytanie 3
Jakie kryteria znalazły się w kryteriach kopenhaskich? (alfabetycznie, oddzielone przecinkiem i spacją)
Pytanie 4
Rok opublikowania białej księgi
Pytanie 5
Do jakiej grupy i z kim została zakwalifikowana polska w 1997 w trakcie negocjacji>
Pytanie 6
Jaki organ powołuje Polska związany z wejściem do UE?
Pytanie 7
Polski plan zmian zmierzających do wejścia do UE nazywany jest?
Pytanie 8
W negocjacjach strone polską reprezentował?