Test z języków obcych

Der Wortschatz - Persönlichkeit

Słownictwo dotyczące osobowości.
Ilość pytań: 29 Rozwiązywany: 1709 razy