Pytania i odpowiedzi

Der Wortschatz - Persönlichkeit

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Słownictwo dotyczące osobowości.
Ilość pytań: 29 Rozwiązywany: 1803 razy
Pytanie 1
arogancki
arrogant
Pytanie 2
pedantyczny
pedantisch
Pytanie 3
z poczuciem humoru
humorvoll
Pytanie 4
oszczędny
sparsam
Pytanie 5
pracowity
fleiBig
Pytanie 6
cywilizowany
zivilisiert
Pytanie 7
elastyczny
flexibel
Pytanie 8
zarozumiały
eingebildet
Pytanie 9
otwarty
offen
Pytanie 10
żywy, żwawy
lebhaft
Pytanie 11
wspaniałomyslny
groBzugig
Pytanie 12
dyplomatyczny
diplomatisch
Pytanie 13
nerwowy
nervos
Pytanie 14
wrażliwy
sensibel
Pytanie 15
szczery, uczciwy
ehrlich