Powtórzenie: Fizjologia 31-40

Tymtyeymty

Biologia, powtórzenie. 73 pytań.

Rodzaj powstającego drewna (późne, wczesne) zależy od:
poziomu zaopatrzenia w auksyny
Rolę materiału budulcowego w org roślinnych spełnia głównie:
celuloza
Roślina pobierając jony potasowe wydziela do roztworu glebowego głównie:
jony wodorowe
Rośliny długiego dnia to rośliny;
od kwitnienia wymagają przejścia przez okres o odpowiednio długich dniach
Rośliny drzewiaste w okresie produkcji 1g suchej masy wytranspirowują:
kilkaset g wody
Rośliny ozime bez jaryzacji (okresu obnizonej temp):
nie rozwijają się generatywnie
Rośliny polikarpiczne to:
m.in. wszystkie dzrewa
Rośliny wyższe mają zdolność odżywiania się azotem
azotanowym
Rośliny wyższe nie wiąża azotu cząsteczkowego ponieważ:
nie mają odpowiednich enzymów
Rozmiary organelli podajemy w mikronach tj.
0,000001m (10-4)
Rozpuszczalność białek uzależniona jest od:
ich powinactwa od wody
Rozpuszczanie jest to:
proces mieszania dwuch substancji prowadzący do otrzymania mieszaniny jednorodniej mikroskopowo
Roztworem jest
powietrze
Roztwór koloidalny składa się z:
rozpuszczalnika i substancji rozpuszczone
Rozwój miękiszu palisadowego zależy od warunków świetlnych
w obu okresach z przewagą wpływu czynników na wiosne
Różne reakcje pędów i korzeni na kierunek działania bodźca przy tropizmach są powodowane:
różną reakcją na zwiększone stężenie auksyn
RuDP jest:
2. ufosforyzowaną pentozą
Rybosomy to:
organelle uczestniczące w syntezie białek
Rybosomy występują:
Wewnątrz systemu retikulum endoplazmatycznego
Sacharoza powstaje w wyniku kondensacji
alfa glukozy i beta fruktozy

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.