Pytania i odpowiedzi

Fizjologia 31-40

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Tymtyeymty
Ilość pytań: 73 Rozwiązywany: 5221 razy
Pytanie 1
Rodzaj powstającego drewna (późne, wczesne) zależy od:
poziomu zaopatrzenia w auksyny
Pytanie 2
Rolę materiału budulcowego w org roślinnych spełnia głównie:
celuloza
Pytanie 3
Roślina pobierając jony potasowe wydziela do roztworu glebowego głównie:
jony wodorowe
Pytanie 4
Rośliny długiego dnia to rośliny;
od kwitnienia wymagają przejścia przez okres o odpowiednio długich dniach
Pytanie 5
Rośliny drzewiaste w okresie produkcji 1g suchej masy wytranspirowują:
kilkaset g wody
Pytanie 6
Rośliny ozime bez jaryzacji (okresu obnizonej temp):
nie rozwijają się generatywnie
Pytanie 7
Rośliny polikarpiczne to:
m.in. wszystkie dzrewa
Pytanie 8
Rośliny wyższe mają zdolność odżywiania się azotem
azotanowym
Pytanie 9
Rośliny wyższe nie wiąża azotu cząsteczkowego ponieważ:
nie mają odpowiednich enzymów
Pytanie 10
Rozmiary organelli podajemy w mikronach tj.
0,000001m (10-4)
Pytanie 11
Rozpuszczalność białek uzależniona jest od:
ich powinactwa od wody
Pytanie 12
Rozpuszczanie jest to:
proces mieszania dwuch substancji prowadzący do otrzymania mieszaniny jednorodniej mikroskopowo
Pytanie 13
Roztworem jest
powietrze
Pytanie 14
Roztwór koloidalny składa się z:
rozpuszczalnika i substancji rozpuszczone
Pytanie 15
Rozwój miękiszu palisadowego zależy od warunków świetlnych
w obu okresach z przewagą wpływu czynników na wiosne
Pytanie 16
Różne reakcje pędów i korzeni na kierunek działania bodźca przy tropizmach są powodowane:
różną reakcją na zwiększone stężenie auksyn
Pytanie 17
RuDP jest:
2. ufosforyzowaną pentozą
Pytanie 18
Rybosomy to:
organelle uczestniczące w syntezie białek
Pytanie 19
Rybosomy występują:
Wewnątrz systemu retikulum endoplazmatycznego
Pytanie 20
Sacharoza powstaje w wyniku kondensacji
alfa glukozy i beta fruktozy