Powtórzenie: Antygona - test znajomości lektury

Antygona – tragedia Sofoklesa z roku 442 p.n.e. Sprawdź swoją wiedzę ze znajomości lektury.

Lektury szkolne, powtórzenie. 21 pytań.

Ilu braci miała Antygona?
dwóch
Jak miała na imię siostra Antygony?
Ismena
Jak nazywał się władca Teb, który skazał Antygonę?
Kreon
Kim był Hajmon?
synem Kreona
Jak zginęła Antygona?
powiesiła się na chuście
Jak nazywał się ojciec Antygony?
Edyp
Jak nazywała się żona Edypa?
Jokasta
Dlaczego Kreon skazał Antygonę na śmierc? (2 poprawne)
za to, że sprzeciwiła się rozkazowi króla
za to, że pochowała swojego brata
Jak zginął Polinejkes?
w bratobójczym pojedynku z Eteoklesem
Kto jest autorem Antygony?
Sofokles
Kim jest Eurydyka dla Kreona?
żoną
Kto był narzeczoną Hajmona?
Antygona
Która z tych osób nie popełniła samobójstwa?
Kreon
Który z braci zoztał uznany za zdrajcę?
Polinejkes
Jakie imię nosił wróżbita?
Tejrezjasz
Akcja utworu dzieje się w:
V wieku p.n.e.
Pośmiertnego spokoju duszy Polinejkesa broni:
Antygona
Temat Antygony zaczerpnięto z:
mitologii greckiej
Prawo wydane przez Kreona polegało na:
odmowy pochówku zdrajcom ojczyzny
Cechami tragedii antycznej są:
jedność stylu
obecność chóru
tragizm
Bohaterem tragicznym lektury jest:
Antygona

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.