Pytania i odpowiedzi

Antygona - test znajomości lektury

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Antygona – tragedia Sofoklesa z roku 442 p.n.e. Sprawdź swoją wiedzę ze znajomości lektury.
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 476807 razy
Pytanie 1
Gdzie rozgrywa się akcja Antygony?
w Tebach
Pytanie 2
Jak miała na imię siostra Antygony?
Ismena
Pytanie 3
Które zdania są prawdziwe?
Kreon chce pozostawić ciało Polinejkesa na pastwę psów i ptaków.
Prawda
Przed rządami Kreona królem był Edyp.
Prawda
Zapytana o zakaz pochówku Antygona przyznała, że nie wiedziała o zakazie Kreona.
Fałsz
Pytanie 4
Kim był Hajmon?
Był synem
Kreona
, zakochanym w
Antygonie
.
Pytanie 5
Jak na władzę zapatrywał się Kreon?
dobro państwa jest ważniejsze niż dobro rodziny
Pytanie 6
Który z braci najechał Teby?
Polinejkes
Pytanie 7
Jak nazywała się żona Edypa?
Jokasta
Pytanie 8
O co oskarża Kreon strażnika, który przyniósł informacje o pochowaniu ciała zdrajcy?
że został przekupiony przez sprawcę
Pytanie 9
Jak zginął Polinejkes?
w bratobójczym pojedynku z Eteoklesem
Pytanie 10
Jak zginęła Antygona?
powiesiła się na chuście
Pytanie 11
Co było głównym powodem dążenia Antygony do pochowania brata?
obawa, że jego dusza nie dotrze do Hadesu
Pytanie 12
Które zdania są prawdziwe?
Antygona była zaręczona z Hajmonem.
Prawda
Ludność Teb opowiedziała się stanowczo za wolą Kreona.
Fałsz
Tejrezjasz sugeruje Kreonowi by ukamienował Antygonę.
Fałsz
Pytanie 13
Która z wymienionych postaci nie popełnia samobójstwa?
Kreon
Pytanie 14
Który z braci zoztał uznany za zdrajcę?
Polinejkes
Pytanie 15
Które zdania są prawdziwe?
Pod wpływem Tejrezjasza Kreon ostatecznie postanawia uwolnić Antygonę.
Prawda
Przed śmiercią Antygona żałowała, że musi umrzeć tak młodo.
Prawda
Patronem Teb był Posejdon.
Fałsz
Pytanie 16
W jakim czasie rozgrywa się akcja Antygony?
24 godzin
Pytanie 17
W jaki sposób Antygona motywowała swoją decyzję o pochowaniu brata?
wyższością praw boskich nad ludzkimi