Antygona - test ze znajomości lektury

Ilu braci miała Antygona?
2
1
3
Czy Antygona miała siostrę?
tak
nie
Jak nazywał się władca Teb, który skazał Antygonę?
Kim był Hajmon?
Synem Kreona
Bratem Antygony
Bratem Kreona
Synem Antygony
Jak zginęła Antygona?
powiesiła się na chuście
podcięła sobie żyły.
została ścięta
umarła z samotności
zamurowana żywcem umarła z głodu
Dalej
Pozostało 5 stron