Test z lektury szkolnej

Król Edyp - test znajomości lektury

Opis testu

Test ze znajomości Króla Edypa Sofoklesa.

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście Król Edyp - test znajomości lektury znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Kto był ojcem Edypa
Pytanie 2:
Imię Edyp oznacza człowieka
Pytanie 3:
Edyp wyłupił sobie oczy:
Pytanie 4:
Edyp został porzucony gdy miał:
Pytanie 5:
Kto uratował Edypa od śmierci?
Pytanie 6:
O samobójstwie Jokasty dowiadujemy się od:
Pytanie 7:
Sługa nie zabił Edypa bo:
Pytanie 8:
Gdzie wychowywał się Edyp?
Pytanie 9:
W jakiej sytuacji Edyp zabił swojego ojca?
Pytanie 10:
Sfinks to uskrzydlony potwór o twarzy:
Pytanie 11:
Jokasta i Edyp byli małżeństwem:
Pytanie 12:
Chór, błagając a o łaskę i wsparcie dla ludu tebańskiego, zwraca się do:
Pytanie 13:
Którym synem Lajosa i Jokasty był Edyp?
Pytanie 14:
Akcja „Króla Edypa” trwa:
Pytanie 15:
Cierpienie Edypa było:
Pytanie 16:
Dlaczego Edyp uciekł z Koryntu?
Pytanie 17:
Ile dzieci mieli Jokasta i Edyp?
Pytanie 18:
Dlaczego Edyp został królem Teb?
Pytanie 19:
Co się stało ze Sfinksem?
Pytanie 20:
Na kogo rzucił klątwę Edyp?
Pytanie 21:
Edyp był dla Jokasty:
Pytanie 22:
Gdzie rozgrywają się wydarzenia "Króla Edypa"?
Pytanie 23:
Nieszczęście Edypa polegało na tym, że:
Pytanie 24:
Dlaczego Jokasta popełniła samobójstwo?
Pytanie 25:
Bohaterowie „Króla Edypa”:
Pytanie 26:
Kto na Edypie wymógł zwolnienie Kreona?
Pytanie 27:
Komos oznacza:
Pytanie 28:
Zasada kalokagathii polegała na:
Pytanie 29:
Sofokles zwiększył liczebność chóru z dwunastu do:
Pytanie 30:
Symbolem wiary w „Królu Edypie” jest: