Król Edyp, Test z Lektury

Test ze znajomości Króla Edypa Sofoklesa. Test wiedzy online z lektury szkolnej. Test składa się z 30 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Król Edyp"

1) Kto był ojcem Edypa
2) Imię Edyp oznacza człowieka
3) Edyp wyłupił sobie oczy:
4) Edyp został porzucony gdy miał:
5) Kto uratował Edypa od śmierci?
6) O samobójstwie Jokasty dowiadujemy się od:
7) Sługa nie zabił Edypa bo:
8) Gdzie wychowywał się Edyp?
9) W jakiej sytuacji Edyp zabił swojego ojca?
10) Sfinks to uskrzydlony potwór o twarzy:
11) Jokasta i Edyp byli małżeństwem:
12) Chór, błagając a o łaskę i wsparcie dla ludu tebańskiego, zwraca się do:
13) Którym synem Lajosa i Jokasty był Edyp?
14) Akcja „Króla Edypa” trwa:
15) Cierpienie Edypa było:
16) Dlaczego Edyp uciekł z Koryntu?
17) Ile dzieci mieli Jokasta i Edyp?
18) Dlaczego Edyp został królem Teb?
19) Co się stało ze Sfinksem?
20) Na kogo rzucił klątwę Edyp?
21) Edyp był dla Jokasty:
22) Gdzie rozgrywają się wydarzenia "Króla Edypa"?
23) Nieszczęście Edypa polegało na tym, że:
24) Dlaczego Jokasta popełniła samobójstwo?
25) Bohaterowie „Króla Edypa”:
26) Kto na Edypie wymógł zwolnienie Kreona?
27) Komos oznacza:
28) Zasada kalokagathii polegała na:
29) Sofokles zwiększył liczebność chóru z dwunastu do:
30) Symbolem wiary w „Królu Edypie” jest: