Strona 3

MCHTR-PPW

Pytanie 17
Wartość tzw. błędu kosinusowego pomiaru przemieszczeń (długości) jest
odwrotnie proporcjonalna do mierzonego przemieszczenia
wprost proporcjonalna do mierzonego przemieszczenia
zmienia się zgodnie z funkcją kosinusa kąta odchylenia ruchomego elementu od osi prowadnicy
Pytanie 18
Najbardziej typowe zastosowania przetworników induktosynowych to
mikroskopy i projektory
obrabiarki
suwmiarki elektroniczne
współrzędnościowe maszyny pomiarowe
Pytanie 19
Czy wyznaczenie odległości osi dwóch otworów jest procedurą
pomiarową
obliczeniową
Pytanie 20
Podstawowym typem reflektora interferometru jest naroże sześcianu ze względu na fakt, że
uzyskuje się najwyższą rozdzielczość układu interferometrycznego
nie występuje konieczność adjustacji kątowej reflektora
występują najmniejsze straty przy odbiciu od tego typu reflektora
Pytanie 21
Jakiej konstrukcji maszyny stosuje się do pomiarów karoserii samochodowych?:
mostowe
wysięgnikowe (kolumnowe)
portalowe
wspornikowe
Pytanie 22
Ile wyprowadzeń posiada liniowy fotodetektor PSD?
2
5
3
4
Pytanie 23
Metoda triangulacji laserowej przeznaczone jest do ustalania zmian położenia głównie powierzchni
rozpraszających światło (matowych)
refleksyjnych (zwierciadlanych)
jasnych (np. białych)
Pytanie 24
Metoda triangulacji laserowej przeznaczone jest do ustalania zmian położenia głównie powierzchni
prawda
fałsz

Powiązane tematy

#ppw #dobosz