Fiszki

MCHTR-PPW

Test w formie fiszek To czego należy unikać w życiu.
Ilość pytań: 103 Rozwiązywany: 10677 razy
Najbardziej typowe zastosowania przetworników inkrementalnych pojemnościowych to
współrzędnościowe maszyny pomiarowe
suwmiarki
mikroskopy i projektory
obrabiarki
suwmiarki
W metodzie rozogniskowania wykorzystuje się
kolimację wiązki
achromatyzm
astygmatyzm
astygmatyzm
Niedokładność pomiaru interferometrycznego długości w przeważającej mierze zależy od
niedokładności interpolacji sygnałów wyjściowych interferometru
niedokładności wyznaczenia temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza
niestabilności częstotliwości promieniowania użytego lasera
niedokładności wyznaczenia długości fali światła w próżni użytego lasera
niedokładności wyznaczenia temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza
Który pomiar jest dokładniejszy
punktowy
skaningowy
punktowy
Najmniejszy okres wzorców stosowanych w przetwornikach inkrementalnych z czytnikiem interferencyjnym to ok
0,5 - 1 µm
10 - 100 µm
0,1 - 0,5 µm
1 - 10 µm
0,5 - 1 µm
Absolutne pomiary długości umożliwiają wzorce
magnetyczne
induktosynowe
kodowe
kodowe
Jakie łożyskowanie występuje w układach przesuwnych WMP?:
toczne
aerostatyczne
ślizgowe
aerostatyczne
Z jakiej minimalnej liczby punktów można wyznaczyć wymiary elementu walcowego (nie mylić z matematyczną liczbą punktów)?
4
2
6
8
8
Wykorzystując metodę rozogniskowania w momencie zogniskowania wiązki laserowej na powierzchni testowanej plamka świetlna od niej odbitego wytworzona na fotodiodzie kwadrantowej:
znajduje się w jej środku
ma największą moc
jest kołowa
jest kołowa
Maszyna o zakresie pomiarowym 12m to maszyna konstrukcji
wysięgnikowej
portalowej
mostowej
wspornikowej
mostowej
Sygnał z głowicy impulsowej w pomiarach współrzędnościowych powoduje w pierwszej kolejności
zmianę kierunku ruchów układów przesuwnych
zatrzymanie ruchów układów przesuwnych maszyny
odczytanie współrzędnych lokalizowanego punktu
odczytanie współrzędnych lokalizowanego punktu
Wymiar obiektu wyznaczony metodą cienia z wykorzystaniem detektora PSD wyznaczony jest w postaci
różnicy napięć fotodetektora
przemieszczenia skanera
czasu przesunięcia fotodetektora
różnicy napięć fotodetektora
Maksymalne zakresy pomiarowe przetworników inkrementalnych pojemnościowych są rzędu
10 mm
2000 mm
100 mm
2000 mm
Okres prążków Mory zależy od
różnicy okresów wzorca i przeciw-wzorca
pozostałe odpowiedzi
kąta pochylenia linii wzorca i przeciw-wzorca
pozostałe odpowiedzi
Spełnienie zasady Abbego w pomiarach przemieszczeń (długości) konieczne jest ze względu na
niepokrywanie się kątowe osi wzorca i osi pomiaru
niedokładności prowadzenia ruchomego elementu w trakcie pomiaru
tzw. błąd kosinusowy
pozostałe odpowiedzi
niedokładności prowadzenia ruchomego elementu w trakcie pomiaru
Który zapis błędu granicznego, dopuszczalnego maszyny pomiarowej jest prawidłowy
MPEE=±(A+L/K)
U=A+KL
GX=QX+SXLX
MPEE=±(A+L/K)
Wartość tzw. błędu kosinusowego pomiaru przemieszczeń (długości) jest
zmienia się zgodnie z funkcją kosinusa kąta odchylenia ruchomego elementu od osi prowadnicy
wprost proporcjonalna do mierzonego przemieszczenia
odwrotnie proporcjonalna do mierzonego przemieszczenia
wprost proporcjonalna do mierzonego przemieszczenia
Najbardziej typowe zastosowania przetworników induktosynowych to
suwmiarki elektroniczne
współrzędnościowe maszyny pomiarowe
obrabiarki
mikroskopy i projektory
obrabiarki
Czy wyznaczenie odległości osi dwóch otworów jest procedurą
obliczeniową
pomiarową
obliczeniową
Podstawowym typem reflektora interferometru jest naroże sześcianu ze względu na fakt, że
występują najmniejsze straty przy odbiciu od tego typu reflektora
uzyskuje się najwyższą rozdzielczość układu interferometrycznego
nie występuje konieczność adjustacji kątowej reflektora
nie występuje konieczność adjustacji kątowej reflektora

Powiązane tematy

#ppw #dobosz

Inne tryby