Test niesklasyfikowane

Wiedza ogólna 3

Ogólny, z różnych dziedzin; dla gimnazjalistów
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 1565 razy