Test z Chemii

Biochemia I egzamin Dobryszycki

Pytanie 1
1. Które z poniższych stwierdzeń na temat wiązań elektrostatycznych są prawdziwe?
Pytanie 2
2. Które z poniższych stwierdzeń na temat wiązania kowalencyjnego są prawdziwe?
Pytanie 3
3. Które z poniższych stwierdzeń na temat wiązań wodorowych są prawdziwe?
Pytanie 4
4. Które z poniższych stwierdzeń odpowiadają pierwszej zasadzie termodynamiki?
Pytanie 5
5. Które z poniższych stwierdzeń odpowiadają drugiej zasadzie termodynamiki?
Dalej