Fiszki

Klasa 6, dział 1 - Świat zwierząt

Test w formie fiszek W królestwie zwierząt sprawdzian dla klasy 6.
Ilość pytań: 22 Rozwiązywany: 100771 razy
Do zwierząt stałocieplnych zaliczamy:
ssaki
płazy
ptaki
gady
ryby
ssaki
ptaki
Która tkanka posiada zdolność kurczenia się i rozkurczania?
łączna
mięśniowa
nabłonkowa
mięśniowa
Wspólnymi cechami wszystkich zwierząt są:
brak ściany komórkowej
cudzożywność
zamknięty układ krwionośny
stałocieplność
posiadanie jądra komórkowego
brak ściany komórkowej
cudzożywność
posiadanie jądra komórkowego
Jaszczurki zaliczamy do:
płazów
stawonogów
gadów
gadów
Zaznacz zdania prawdziwe.
1. Najbardziej zewnętrzną warstwą komórki zwierzęcej jest błona komórkowa.
2. Kraby i pająki zaliczamy do kręgowców.
3. Gady to zwierzęta o grubej i ciągle wilgotnej skórze.
4. Tylko ssaki karmią swoje potomstwo mlekiem.
5. Kości zbudowane są z tkanki łącznej.
1. Najbardziej zewnętrzną warstwą komórki zwierzęcej jest błona komórkowa.
2. Tylko ssaki karmią swoje potomstwo mlekiem.
3. Kości zbudowane są z tkanki łącznej.
Środowiskiem życia parzydełkowców jest
woda i ląd
ląd
woda
woda
Najbardziej rozwiniętą grupą kręgowców są:
Ptaki
Płazy
Ssaki
Ryby
Gady
Ssaki
Komórki wypełniające przestrzenie pomiędzy komórkami nerwowymi i będące ich rusztowaniem to komórki:
gleju
Uszereguj elementy budowy zwierząt zaczynając od podstawowego elementu.
1
komórka
2
tkanka
3
narząd
4
układ narządów
5
organizm
Do bezkręgowców należą:
kraby
dziobaki
jeże
traszki
ślimaki
kraby
ślimaki
Tkanka tłuszczowa jest rodzajem tkanki:
łącznej
nabłonkowej
nerwowej
mięśniowej
łącznej
Połącz składnik z odpowiednią cechą nadawaną tkance kostnej.
sole mineralne
twardość
włókna białkowe
elastyczność
W ilu procentach osocze składa się z wody?
80%
90%
75%
65%
90%
Jak nazywa się czerwony barwnik krwinek czerwonych, umożliwiający transport tlenu i dwutlenku węgla?
hemoglobina
Za krzepnięcie krwi odpowiadają:
krwinki białe
płytki krwi
krwinki czerwone
osocze
płytki krwi
Nabłonek jednowarstwowy płaski buduje:
kanaliki nerkowe
wnętrze jelita cienkiego
pęcherzyki płucne
pęcherzyki płucne
Zaznacz role tkanki mięśniowej:
umożliwia transport pokarmu w organizmie
stabilizuje postawę
magazynuje energię
odbiera i analizuje informacje z otoczenia
umożliwia poruszanie się
umożliwia transport pokarmu w organizmie
stabilizuje postawę
umożliwia poruszanie się
Połącz w pary tkankę z jej rodzajem:
krew
tkanka łączna
neuron
tkanka nerwowa
serce
tkanka mięśniowa
pęcherzyk płucny
tkanka nabłonkowa
Sygnał, który odpowiada za przepływ informacji w układzie nerwowym to:
neuron
impuls
akson
dendryt
impuls
Na zdjęciu przedstawiono:
nabłonek jednowarstwowy płaski
tkankę mięśniową szkieletową
nabłonek wielowarstwowy płaski
tkankę mięśniową gładką
tkankę mięśniową szkieletową
Połącz w pary rodzaj krwinki z jej funkcją
erytrocyty
transport tlenu i dwutlenku węgla
leukocyty
zwalczanie drobnoustrojów
trombocyty
krzepnięcie krwi
Występuje przede wszystkim wokół narządów i pod skórą:
krew
tkanka tłuszczowa
tkanka nerwowa
tkanka chrzęstna
tkanka tłuszczowa