Fiszki

Klasa 6, dział 1 - Świat zwierząt

Test w formie fiszek W królestwie zwierząt sprawdzian dla klasy 6.
Ilość pytań: 22 Rozwiązywany: 130181 razy
Do zwierząt stałocieplnych zaliczamy:
ryby
gady
ptaki
ssaki
płazy
ptaki
ssaki
Która tkanka posiada zdolność kurczenia się i rozkurczania?
łączna
mięśniowa
nabłonkowa
mięśniowa
Wspólnymi cechami wszystkich zwierząt są:
cudzożywność
stałocieplność
zamknięty układ krwionośny
brak ściany komórkowej
posiadanie jądra komórkowego
cudzożywność
brak ściany komórkowej
posiadanie jądra komórkowego
Jaszczurki zaliczamy do:
płazów
gadów
stawonogów
gadów
Zaznacz zdania prawdziwe.
1. Najbardziej zewnętrzną warstwą komórki zwierzęcej jest błona komórkowa.
2. Kraby i pająki zaliczamy do kręgowców.
3. Gady to zwierzęta o grubej i ciągle wilgotnej skórze.
4. Tylko ssaki karmią swoje potomstwo mlekiem.
5. Kości zbudowane są z tkanki łącznej.
1. Najbardziej zewnętrzną warstwą komórki zwierzęcej jest błona komórkowa.
2. Tylko ssaki karmią swoje potomstwo mlekiem.
3. Kości zbudowane są z tkanki łącznej.
Środowiskiem życia parzydełkowców jest
woda
woda i ląd
ląd
woda
Najbardziej rozwiniętą grupą kręgowców są:
Ryby
Gady
Ssaki
Ptaki
Płazy
Ssaki
Komórki wypełniające przestrzenie pomiędzy komórkami nerwowymi i będące ich rusztowaniem to komórki:
gleju
Uszereguj elementy budowy zwierząt zaczynając od podstawowego elementu.
narząd
tkanka
komórka
organizm
układ narządów
1
komórka
2
tkanka
3
narząd
4
układ narządów
5
organizm
Do bezkręgowców należą:
ślimaki
kraby
dziobaki
jeże
traszki
ślimaki
kraby
Tkanka tłuszczowa jest rodzajem tkanki:
łącznej
nerwowej
mięśniowej
nabłonkowej
łącznej
Połącz składnik z odpowiednią cechą nadawaną tkance kostnej.
sole mineralne
włókna białkowe
twardość
elastyczność
sole mineralne
twardość
włókna białkowe
elastyczność
W ilu procentach osocze składa się z wody?
90%
80%
65%
75%
90%
Jak nazywa się czerwony barwnik krwinek czerwonych, umożliwiający transport tlenu i dwutlenku węgla?
hemoglobina
Za krzepnięcie krwi odpowiadają:
krwinki czerwone
płytki krwi
osocze
krwinki białe
płytki krwi
Nabłonek jednowarstwowy płaski buduje:
pęcherzyki płucne
kanaliki nerkowe
wnętrze jelita cienkiego
pęcherzyki płucne
Zaznacz role tkanki mięśniowej:
magazynuje energię
umożliwia poruszanie się
umożliwia transport pokarmu w organizmie
stabilizuje postawę
odbiera i analizuje informacje z otoczenia
umożliwia poruszanie się
umożliwia transport pokarmu w organizmie
stabilizuje postawę
Połącz w pary tkankę z jej rodzajem:
krew
neuron
serce
pęcherzyk płucny
tkanka łączna
tkanka nerwowa
tkanka mięśniowa
tkanka nabłonkowa
krew
tkanka łączna
neuron
tkanka nerwowa
serce
tkanka mięśniowa
pęcherzyk płucny
tkanka nabłonkowa
Sygnał, który odpowiada za przepływ informacji w układzie nerwowym to:
neuron
impuls
akson
dendryt
impuls
Na zdjęciu przedstawiono:
nabłonek wielowarstwowy płaski
tkankę mięśniową gładką
nabłonek jednowarstwowy płaski
tkankę mięśniową szkieletową
tkankę mięśniową szkieletową
Połącz w pary rodzaj krwinki z jej funkcją
erytrocyty
leukocyty
trombocyty
transport tlenu i dwutlenku węgla
zwalczanie drobnoustrojów
krzepnięcie krwi
erytrocyty
transport tlenu i dwutlenku węgla
leukocyty
zwalczanie drobnoustrojów
trombocyty
krzepnięcie krwi
Występuje przede wszystkim wokół narządów i pod skórą:
tkanka chrzęstna
tkanka nerwowa
tkanka tłuszczowa
krew
tkanka tłuszczowa