Strona 1

Klasa 6, dział 1 - Świat zwierząt

Ucz się w skupieniu. Jeszcze skuteczniej i bez reklam.

Memorizer+ to brak reklam, zaawansowany moduł powtórek, tryb quizowy i wiele innych...

Aktywuj
Pytanie 1
Do zwierząt stałocieplnych zaliczamy:
ssaki
ryby
ptaki
gady
płazy
Pytanie 2
Która tkanka posiada zdolność kurczenia się i rozkurczania?
mięśniowa
łączna
nabłonkowa
Pytanie 3
Wspólnymi cechami wszystkich zwierząt są:
posiadanie jądra komórkowego
brak ściany komórkowej
stałocieplność
cudzożywność
zamknięty układ krwionośny
Pytanie 4
Jaszczurki zaliczamy do:
stawonogów
gadów
płazów
Pytanie 5
Zaznacz zdania prawdziwe.
Tylko ssaki karmią swoje potomstwo mlekiem.
Prawda
Kości zbudowane są z tkanki łącznej.
Prawda
Gady to zwierzęta o grubej i ciągle wilgotnej skórze.
Fałsz
Najbardziej zewnętrzną warstwą komórki zwierzęcej jest błona komórkowa.
Prawda
Kraby i pająki zaliczamy do kręgowców.
Fałsz
Pytanie 6
Środowiskiem życia parzydełkowców jest
woda i ląd
woda
ląd
Pytanie 7
Najbardziej rozwiniętą grupą kręgowców są:
Ssaki
Ryby
Gady
Płazy
Ptaki
Pytanie 8
Komórki wypełniające przestrzenie pomiędzy komórkami nerwowymi i będące ich rusztowaniem to komórki: