Strona 1

Klasa 6, dział 1 - Świat zwierząt

Pytanie 1
Do zwierząt stałocieplnych zaliczamy:
gady
ryby
płazy
ssaki
ptaki
Pytanie 2
Która tkanka posiada zdolność kurczenia się i rozkurczania?
nabłonkowa
mięśniowa
łączna
Pytanie 3
Wspólnymi cechami wszystkich zwierząt są:
cudzożywność
brak ściany komórkowej
zamknięty układ krwionośny
stałocieplność
posiadanie jądra komórkowego
Pytanie 4
Jaszczurki zaliczamy do:
gadów
stawonogów
płazów
Pytanie 5
Zaznacz zdania prawdziwe.
Gady to zwierzęta o grubej i ciągle wilgotnej skórze.
Fałsz
Tylko ssaki karmią swoje potomstwo mlekiem.
Prawda
Kości zbudowane są z tkanki łącznej.
Prawda
Kraby i pająki zaliczamy do kręgowców.
Fałsz
Najbardziej zewnętrzną warstwą komórki zwierzęcej jest błona komórkowa.
Prawda
Pytanie 6
Środowiskiem życia parzydełkowców jest
ląd
woda
woda i ląd