Pytania i odpowiedzi

Klasa 6, dział 1 - Świat zwierząt

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. W królestwie zwierząt sprawdzian dla klasy 6.
Ilość pytań: 22 Rozwiązywany: 130181 razy
Pytanie 1
Do zwierząt stałocieplnych zaliczamy:
ptaki
ssaki
Pytanie 2
Która tkanka posiada zdolność kurczenia się i rozkurczania?
mięśniowa
Pytanie 3
Wspólnymi cechami wszystkich zwierząt są:
cudzożywność
posiadanie jądra komórkowego
brak ściany komórkowej
Pytanie 4
Jaszczurki zaliczamy do:
gadów
Pytanie 5
Zaznacz zdania prawdziwe.
Najbardziej zewnętrzną warstwą komórki zwierzęcej jest błona komórkowa.
Prawda
Kraby i pająki zaliczamy do kręgowców.
Fałsz
Gady to zwierzęta o grubej i ciągle wilgotnej skórze.
Fałsz
Tylko ssaki karmią swoje potomstwo mlekiem.
Prawda
Kości zbudowane są z tkanki łącznej.
Prawda
Pytanie 6
Środowiskiem życia parzydełkowców jest
woda
Pytanie 7
Najbardziej rozwiniętą grupą kręgowców są:
Ssaki
Pytanie 8
Komórki wypełniające przestrzenie pomiędzy komórkami nerwowymi i będące ich rusztowaniem to komórki:
gleju
Pytanie 9
Uszereguj elementy budowy zwierząt zaczynając od podstawowego elementu.
1
komórka
2
tkanka
3
narząd
4
układ narządów
5
organizm
Pytanie 10
Do bezkręgowców należą:
kraby
ślimaki
Pytanie 11
Tkanka tłuszczowa jest rodzajem tkanki:
łącznej
Pytanie 12
Połącz składnik z odpowiednią cechą nadawaną tkance kostnej.
sole mineralne
twardość
włókna białkowe
elastyczność
Pytanie 13
W ilu procentach osocze składa się z wody?
90%
Pytanie 14
Jak nazywa się czerwony barwnik krwinek czerwonych, umożliwiający transport tlenu i dwutlenku węgla?
hemoglobina
Pytanie 15
Za krzepnięcie krwi odpowiadają:
płytki krwi
Pytanie 16
Nabłonek jednowarstwowy płaski buduje:
pęcherzyki płucne
Pytanie 17
Zaznacz role tkanki mięśniowej:
umożliwia poruszanie się
umożliwia transport pokarmu w organizmie
stabilizuje postawę
Pytanie 18
Połącz w pary tkankę z jej rodzajem:
krew
tkanka łączna
neuron
tkanka nerwowa
serce
tkanka mięśniowa
pęcherzyk płucny
tkanka nabłonkowa
Pytanie 19
Sygnał, który odpowiada za przepływ informacji w układzie nerwowym to:
impuls
Pytanie 20
Na zdjęciu przedstawiono:
tkankę mięśniową szkieletową
Pytanie 21
Połącz w pary rodzaj krwinki z jej funkcją
erytrocyty
transport tlenu i dwutlenku węgla
leukocyty
zwalczanie drobnoustrojów
trombocyty
krzepnięcie krwi
Pytanie 22
Występuje przede wszystkim wokół narządów i pod skórą:
tkanka tłuszczowa