Anatomia - kręgosłup podstawowe terminy, test z biologii

łacina Test dla studentów z biologii. Test składa się z 19 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Anatomia - kręgosłup podstawowe terminy"

1) kręgosłup
2) kręgi szyjne
3) kręgi piersiowe
4) kręgi lędźwiowe
5) kręgi krzyżowe
6) kręgi guziczne
7) trzon kręgu
8) łuk kręgowy
9) otwór kręgowy
10) kanał kręgowy
11) rdzeń kręgowy
12) żyły podstawno-kręgowe
13) nasada łuku kręgowego
14) wcięcie kręgowe
15) otwór międzykręgowy
16) płytka łuku kręgowego
17) wyrostek kolczysty
18) wyrostek poprzeczny
19) wyrostek stawowy