Powtórzenie: Anatomia - kręgosłup podstawowe terminy

łacina

Biologia, powtórzenie. 19 pytań.

kręgosłup
columna vertebralis
kręgi szyjne
vertebrae cervicales
kręgi piersiowe
vertebrae thoracicae
kręgi lędźwiowe
vrtebrae lumbales
kręgi krzyżowe
vertebrae sacrale
kręgi guziczne
vertebrae coccygeae
trzon kręgu
corpus vertebrae
łuk kręgowy
arcus vertebrae
otwór kręgowy
foramen vertebrale
kanał kręgowy
canalis vertebralis
rdzeń kręgowy
medulla spinalis
żyły podstawno-kręgowe
venae basivertebrales
nasada łuku kręgowego
pediculus arcus vertebrae
wcięcie kręgowe
incisura vertebrae
otwór międzykręgowy
foramen intervertebrale
płytka łuku kręgowego
lamina arcus vertebrae
wyrostek kolczysty
processus spinosus
wyrostek poprzeczny
processus transversus
wyrostek stawowy
processus articulares

Tagi

#lacina

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.