Anatomia - kręgosłup, test z łaciny

łacina-polski Test dla studentów z łaciny. Test składa się z 122 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Anatomia - kręgosłup"

1) układ szkieletowy
2) układ mięśniowy
3) kręgosłup
4) kręgi szyjne
5) kręgi piersiowe
6) kręgi lędźwiowe
7) kręgi krzyżowe
8) kręgi guziczne
9) kręgi prawdziwe
10) kręgi przedkrzyżowe
11) kręgi rzekome
12) kręg
13) trzon kręgu
14) łuk kręgu
15) otwór kręgowy
16) otwór międzykręgowy
17) kanał kręgowy
18) rdzeń kręgowy
19) żyły podstawno kręgowe / żyły trzonu kręgów
20) nasada łuku kręgu
21) płytka łuku kręgu
22) wcięcia kręgowe
23) górne
24) dolne
25) wyrostek kolczysty
26) wyrostek poprzeczny
27) wyrostek stawowy
28) kręg szyjny
29) otwór wyrostka poprzecznego
30) guzek przedni
31) guzek tylny
32) tętnica kręgowa
33) guzek tętnicy szyjnej
34) tętnica szyjna wspólna
35) kręg wystający
36) łuk przedni
37) guzek przedni
38) dołek zębowy
39) części boczne kręgu szczytowego
40) dołki stawowe górne
41) dołki stawowe dolne
42) więzadło poprzeczne kręgu szczytowego
43) ząb kręgu obrotowego
44) guzek tylny
45) bruzda tętnicy kręgowej
46) nerw szyjny
47) powierzchnie stawowe przednie
48) powierzchnie stawowe tylne
49) dołki żebrowe
50) dołki żebrowe wyrostków poprzecznych
51) wysrostek żebrowy
52) wyrostek dodatkowy
53) wyrostek suteczkowaty
54) podstawa kości krzyżowej
55) kość krzyżowa
56) wierchołek kości krzyżowej
57) powierzchnia miednicza
58) powierzchnia krzyżowa
59) kanał krzyżowy
60) rozwór krzyżowy
61) rożki krzyżowe
62) otwory krzyżowe miednicze i grzbietowe
63) kresy poprzeczne
64) część boczna kości krzyżowej
65) powierzchnia uchowata
66) guzowatość krzyżowa
67) grzebień krzyżowy pośrodkowy
68) grzebień krzyżowy pośredni
69) grzebień krzyżowy boczny
70) wzgórek
71) chrząstkozrosty
72) więzozrosty
73) stawy
74) krążki międzykręgowe
75) pierścień włóknisty
76) jądro miażdżyste
77) stawy międzykręgowe
78) więzadła zółte
79) więzadła międzypoprzeczne
80) więzadła międzykolcowe
i 42 innych...