Powtórzenie: Średniowieczna Polska - daty i władcy

W teście tym zawarte są najważniejsze daty począwszy od chrztu Mieszka I a skończywszy na śmierci Władysława Łokietka. Oraz daty panowania władców w Polsce.

Historia, powtórzenie. 14 pytań.

Kiedy był podział polski na dzielnice?
1138
Kiedy pierwszy raz Mongołowie najechali na Polskę?
1241
Kiedy koronowano na króla Bolesława II śmiałego?
1076
Kiedy i kto sprowadził krzyżaków do ziemi Chełmińskiej?
1226, Konrad Mazowiecki
W którym roku został zamordowany św. Wojciech i przez kogo?
997, przez Prusów.
Kto był pierwszym władcą Polski? (np. Przemysł 2 zapisujemy w rzymskich czyli duże "i")
Mieszko I
Kto panował w latach 1025-1031 w Polsce?
Mieszko II
Wymień przynajmniej 5 pierwszych władców Polski. Każdego kolejnego władcę oddziel przecinkiem. Max. 10 władców możesz wymienić.
Mieszko I, Bolesław Chrobry, Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, Bolesław Śmiały
W jakich latach panował Władysław I Herman?
1079-1102
W którym roku koronowano Władysława Łokietka?
1320
W którym roku umarł Władysław Łokietek?
1333
Gdzie i kiedy odbył się proces przeciwko Krzyżakom? (Najpierw miasto, potem rok. Pamiętaj by postawić przecinek pomiędzy miejscem a datą!)
Inowrocław, 1320
Co się odbyło w 1038? Podpowiedź: N____d k______ c_______o B_________a na _____ę. Pamiętaj o kropce po zdaniu!
Najazd księcia czeskiego Brzetysława na Polskę.
Przyporządkuj daty panowania do odpowiedniego króla.
Mieszko I
+
960-992
Bolesław Chrobry
+
992-1025
Mieszko II
+
1025-1034
Kazimierz Odnowiciel
+
1034-1058
Bolesław Śmiały
+
1058-1079
Władysław I Herman
+
1079-1102
Bolesław III Krzywousty
+
1102-1138
Władysław II Wygnaniec
+
1138-1146
Bolesław IV Kędzierzawy
+
1146-1174

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.