Średniowieczna Polska - daty i władcy

Pytanie 1
Kiedy był podział polski na dzielnice?
Pytanie 2
Kiedy pierwszy raz Mongołowie najechali na Polskę?
Pytanie 3
Kiedy koronowano na króla Bolesława II śmiałego?
Pytanie 4
Kiedy i kto sprowadził krzyżaków do ziemi Chełmińskiej?
Pytanie 5
W którym roku został zamordowany św. Wojciech i przez kogo?
Dalej