Fiszki: Średniowieczna Polska - daty i władcy

14 fiszek Historia inorigasai
Średniowieczna Polska - daty i władcy

Fiszki z historii. W teście tym zawarte są najważniejsze daty począwszy od chrztu Mieszka I a skończywszy na śmierci Władysława Łokietka. Oraz daty panowania władców w Polsce.