Lexicogrammatical word transformations test

Lexicogrammatical word transformations, test z języka angielskiego

Przekształcenia gramatyczne zdań. Materiał na maturę rozszerzoną. Należy wpisać maksymalnie 5 wyrazów (wyjątek w jednym przykładzie, który jest podpisany) tak aby utworzyć zdanie o tym samym znaczeniu co pierwsze. UWAGA Bardzo trudne! :)

23 pytań Język angielski Obywatel