Test z języka polskiego

Imiesłowy

Opis testu

Imiesłowy - ćwiczenia. Krótki sprawdzian wiedzy z imiesłowów. Ćwiczenie z gramatyki języka polskiego.

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście Imiesłowy znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Zaznacz imiesłowy występujące w zdaniu: Idąc , omijałem wysuszone pranie, zawieszone przez kobietę ,grającą w siatkówkę, słuchawszy muzyki.
Pytanie 2:
Połącz imiesłów z jego nazwą:
Pytanie 3:
Imiesłowy (...) z "nie" pisze się... {łącznie/oddzielnie}
Pytanie 4:
Czy imiesłowy przysłówkowe są odmienne?
Pytanie 5:
"Podarty" to imiesłów przymiotnikowy
Pytanie 6:
"Biegający" to imiesłów przymiotnikowy
Pytanie 7:
"Mówiący" to imiesłów przymiotnikowy
Pytanie 8:
Dopasuj imiesłowy