Imiesłowy test

Imiesłowy, test z języka polskiego

Imiesłowy - ćwiczenia. Krótki test wiedzy z imiesłowów. Ćwiczenie z gramatyki języka polskiego.

8 pytań Język polski 16stanley16