Test: Imiesłowy

Imiesłowy - ćwiczenia. Krótki test wiedzy z imiesłowów. Ćwiczenie z gramatyki języka polskiego.

8 pytań Język polski 16stanley16
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.