Test z fizyki

Fizyka - termodynamika dla gimnazjalistów

Termodynamika, energia wewnętrzna i jej przemiany, ciepło właściwe, przemiany stanów i termodynamiczne.
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 18869 razy