Fizyka - termodynamika dla gimnazjalistów test

Fizyka - termodynamika dla gimnazjalistów, test z fizyki

Termodynamika, energia wewnętrzna i jej przemiany, ciepło właściwe, przemiany stanów i termodynamiczne.

16 pytań Fizyka MGRINŻCHEM