Test: Fizyka - termodynamika dla gimnazjalistów

Termodynamika, energia wewnętrzna i jej przemiany, ciepło właściwe, przemiany stanów i termodynamiczne.

16 pytań Fizyka MGRINŻCHEM
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.

Materiały powiązane z testem: