Test ortograficzne

Dyktando "Królewna róża", `u` czy `ó`

Pisownia wyrazów z ó i u. Świetna powtórka przed dyktandem. Wpisz literę, którą należy wstawić. Dyktando "Królewna róża".
Ilość pytań: 6 Rozwiązywany: 12068 razy