Test ortograficzne

Dyktando `ż` i `rz`

Powtórka pisowni wyrazów z "rz" i "ż". Świetna powtórka przed dyktandem.
Ilość pytań: 21 Rozwiązywany: 22695 razy