II wojna światowa koniec  test

II wojna światowa koniec , test z historii

Daty i Pojęcia

5 pytań Historia Malgorzataa-P