Ewangelia wg św. Marka, Test z Lektury

Pytania dotyczą znajomości Ewangelii wg św. Marka. Test przygotowywany w ramach ćwiczeń "Technologia informacyjna w pracy pedagogicznej" Test dla liceum z lektury szkolnej. Test składa się z 10 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Ewangelia wg św. Marka"

1) Jako która- w kolejności kanonicznej, została napisana Ewangelia wg św. Marka (spośród wszystkich ewangelii)? W odpowiedzi podaj tylko cyfrę (arabską).
2) Z ilu rozdziałów składa się Ewangelia wg św. Marka?
3) Czy Ewangelia wg św. Marka należy do Ewangelii synoptycznych?
4) Kiedy przyjmuje się, że powstała Ewangelia wg św. Marka?
5) Gdzie najprawdopodobniej powstała Ewangelia wg św. Marka?
6) Do kogo adresowana jest Ewangelia wg św. Marka? Więcej niż jedna odpowiedź jest poprawna.
7) Przyporządkuj podane sigle do tytułów perykop (Biblia Tysiąclecia)
8) Podaj krótką odpowiedź (jeden wyraz lub cyfra).
9) Rozpoznaj fragment i wybierz tytuł perykopy z której pochodzi: Ci zaś, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: "Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie(...) Hosanna na wysokościach!"
10) Rozpoznaj fragment i wybierz tytuł perykopy z której pochodzi: I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie(...) Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: "Zejdź Mi z oczu, szatanie(przeciwniku), bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku".