Test z historii sztuki

WOK - Barok

Powtórka najważniejszych informacji z Baroku na podstawie książki Barbary Osińskiej - Sztuka i czas WSiP
Ilość pytań: 48 Rozwiązywany: 2853 razy