Strona 1

Romeo i Julia - test znajomości lektury

Pytanie 1
Gdzie rozgrywa się akcja utworu?
w Wenecji
w Sienie
w Weronie
w Padwie
Pytanie 2
Ile lat ma Julia?
18
12
16
14
Pytanie 3
W kim zakochany był Romeo zanim poznał Julię?
w Cecylii
w Annie
w Rozalinie
w Marcie
Pytanie 4
Gdzie Romeo poznaje Julię?
podczas spektaklu w teatrze
podczas spaceru w parku
na balu u Kapulettich
w trakcie mszy w kościele
Pytanie 5
Gdzie dochodzi do potajemnego ślubu kochanków?
na cmentarzu
w celi ojca Laurentego
w ogrodzie Kapulettich
w ogrodowej altanie domu Montekich
Pytanie 6
Kto ginie od ciosu Tybalta?
Merkucjo
Romeo
Benwolio
Piotr
Pytanie 7
Które zdania są prawdziwe?
Romeo w akcie zemsty zabija Tybalta.
Prawda
Po zabójstwie, Romeo ukrywa się w rodzinnej krypcie na cmentarzu.
Fałsz
Gdy Książę dowiaduje się o śmierci Tybalta, skazuje Romea na banicję.
Prawda
Pytanie 8
Z jakim owadem porównuje się Romeo w rozmowie z ojcem Laurentym na temat wygnania?
osy
mrówki
ćmy
muchy