Pytania i odpowiedzi

Romeo i Julia - test znajomości lektury

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test wiedzy ze znajomości lektury Romeo I Julia Williama Szekspira.
Ilość pytań: 8 Rozwiązywany: 65270 razy
Pytanie 1
Gdzie rozgrywa się akcja utworu?
w Weronie
Pytanie 2
Ile lat ma Julia?
14
Pytanie 3
W kim zakochany był Romeo zanim poznał Julię?
w Rozalinie
Pytanie 4
Gdzie Romeo poznaje Julię?
na balu u Kapulettich
Pytanie 5
Gdzie dochodzi do potajemnego ślubu kochanków?
w celi ojca Laurentego
Pytanie 6
Kto ginie od ciosu Tybalta?
Merkucjo
Pytanie 7
Które zdania są prawdziwe?
Romeo w akcie zemsty zabija Tybalta.
Prawda
Gdy Książę dowiaduje się o śmierci Tybalta, skazuje Romea na banicję.
Prawda
Po zabójstwie, Romeo ukrywa się w rodzinnej krypcie na cmentarzu.
Fałsz
Pytanie 8
Z jakim owadem porównuje się Romeo w rozmowie z ojcem Laurentym na temat wygnania?
muchy