Strona 1

Kraje Alpejskie - charakterystyka

Pytanie 1
Jakie kraje zaliczamy do głównych krajów alpejskich?
Węgry
Szwecja
Liechtenshtein
Holandia
Austria
Szwajcaria
Pytanie 2
Ile wynosi wysokość najwyższego szczytu Alp? (Mont Black)
7804 m n.p.m
7408 m n.p.m
4807 m n.p.m
4708 m n.p.m
Pytanie 3
Co miało duży wpływ w przeszłości i ma teraz na rzeźbę Alp?
orogeneza
prądy morskie
wycinka lasów
lodowce górskie
Pytanie 4
Jakie charakterystyczne cechy dominują w krajobrazie Alp?
gejzery
kotły polodowcowe
strzeliste góry
doliny U-kształtne
narciarze
rzeki
Pytanie 5
Piętrowość klimatyczno-roślinna w Alpach (od dołu):
pietro: leśne, subalpejskie, alpejskie, niwalne, podgórza
piętro: podgórza, leśne, subalpejskie, alpejskie, niwalne
piętro: alpejskie, niwalne, subalbejskie, leśne, podgórza
pietro: podgórza, subalpejskie, niwalne, leśne, alpejskie
Pytanie 6
Spośród trzech typowych krajów alpejskich największą powierzchnię ma...
Austria
Szwecja
Szwajcaria
Liechtenshtein
Pytanie 7
Cztery największe miasta Szwajcarii.
Bazylea
Brugg
Wettingen
Zurych
Berno
Genewa
Pytanie 8
Co w XX wieku w gospodarce krajów alpejskich miało największe znaczenie?
łowiectwo
hodowla bydła
narciarstwo
hodowla owiec
górnictwo
wykopaliska

Powiązane tematy

#geografia #alpy #kartkówka