Powtórzenie: Kraje Alpejskie - charakterystyka

Powtórzenie na bazie wiadomości z książki "planeta nowa" do klasy 2 gimnazjum. Pytania dosyć szczegółowe ;)

Geografia, powtórzenie. 12 pytań.

Jakie kraje zaliczamy do głównych krajów alpejskich?
Austria
Liechtenshtein
Szwajcaria
Ile wynosi wysokość najwyższego szczytu Alp? (Mont Black)
4807 m n.p.m
Co miało duży wpływ w przeszłości i ma teraz na rzeźbę Alp?
lodowce górskie
Jakie charakterystyczne cechy dominują w krajobrazie Alp?
kotły polodowcowe
strzeliste góry
doliny U-kształtne
Piętrowość klimatyczno-roślinna w Alpach (od dołu):
piętro: podgórza, leśne, subalpejskie, alpejskie, niwalne
Spośród trzech typowych krajów alpejskich największą powierzchnię ma...
Austria
Cztery największe miasta Szwajcarii.
Zurych
Genewa
Berno
Bazylea
Co w XX wieku w gospodarce krajów alpejskich miało największe znaczenie?
górnictwo
hodowla owiec
hodowla bydła
Czy działania zmierzające do ochrony środowiska są słabo rozwinięte w krajach alpejskich?
nie
Z jakich produktów są znane kraje alpejskie?
przemysł farmaceutyczny
przemysł elektroniczny
przemysł spożywczy
przemysł jubilerski
Czy wysokogórska rzeźba terenu stanowi utrudnienie w rozwoju sieci transportowej?
tak
Jaki kraj posiada najlepiej rozwiniętą sieć transportu kolejowego w Europie? (łączna ilość linii kolejowych, to aż 5159km)
Szwajcaria

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.