rewolucja Francuska test

rewolucja Francuska, test z historii

Francja przed rewolucją, wybuch rewolucji, przekształcenia polityczne i społeczne, konstytucja 1791, działalność legislatywy, Francja republiką, czas dyktatury, obalenie Robespierr'a,

32 pytań Historia yukarri