Absolutyzm we Francji, test z historii

Nowożytność Test maturalny z historii. Test składa się z 49 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Absolutyzm we Francji"

1) Henryk IV umiera w roku
2) Następca Henryka IV
3) Regencję za Ludwika XIII sprawuje
4) Maria Medycejska zwołuje Stany Generalne w roku
5) Ludwik XIII obejmuje osobiste rządy w roku
6) Ludwik XIII poślubił
7) Richelieu zostaje pierwszym ministrem w roku
8) Richelieu powołuje nowy rodzaj urzędników byli to
9) Bunt Hugenotów data
10) Zbuntowani Hugenoci zamknęli się w twierdzy
11) Odebranie hugenotom 100 miejsc bezpieczeństwa, ale potwierdzenie swobodnego odprawiania kultu miało miejsce w dokumencie o nazwie
12) Edykt Łaski został wydany w roku
13) Richelieu w gospodarce kierował się doktryną
14) Twórcą merkantylizmu był
15) Richelieu umiera w roku
16) Ludwik XIII umiera w roku
17) Następcą Ludwika XIII był
18) Regencję za Ludwika XIV sprawowała
19) Anna Austriaczka mianowała pierwszym ministrem
20) Najwyższy sąd królewski w Francji to
21) Anna Austriaczka zwołała Parlament Paryski w roku
22) Fronda trwała w latach
23) Na czele schizmy książęcej stanął
24) Dymisja Mazzarniego rok
25) Ludwik XIV przejmuje władzę w roku
26) Ludwik XIV odbiera parlamentowi paryskiemu prawo remonstracji w roku
27) Jean Baptiste Colbert w czasach Ludwika XIV sprawował funkcję
28) Ministrem wojny Ludwika XIV był
29) Twórca nowoczesnej sztuki oblężniczej
30) Ludwik XIV w polityce wobec kościoła stosował
31) Ludwik XIV znosi edykt nantejski na mocy edyktu z (miasto)
32) Edykt Nantejski został odwołany w roku
33) Wojna Francusko Hiszpańska (przedłużenie wojny 30 letniej) lata
34) Pokój pirenejski rok
35) Wojna dewolucyjna lata
36) Ludwik XIV najeżdża Holandię w roku
37) Pokój w Akwizgranie
38) Pokój w Nijmegen
39) Koncepcja reunionów została została wymyślona w roku
40) Francja zajmuje Strasburg w roku
41) Twierdza Casale i Luksemburg zostaja zajęte przez Francję w roku
42) Hiszpania i Austria zawiązują koalicję przeciwko Francji o nazwie
43) Bitwa pod Fleurs
44) Bitwa morska koło przylądka La Hougue
45) Pokój w Ryswick
46) Filip Bourbon królem Hiszpanii w oku
47) Na mocy traktatu w jakim mieście Anglia uzyskiwała Gibraltar w 1713r.
48) Traktat pokojowy w Rastadt miał miejsce w roku
49) Ludwik XIV umiera w roku