Test z historii

Absolutyzm we Francji

Sprawdzian z zakresu historii Francji. Monarchia absolutna we Francji. Bardzo szczegółowy zakres pytań.
Ilość pytań: 49 Rozwiązywany: 12958 razy