Test z odpowiedziami

Ewangelia wg św. Łukasza

Pytanie 1
Do kogo bezpośrednio adresowana jest ta Ewangelia?
Pytanie 2
Jak nazywał się ojciec Jana Chrzciciela?
Pytanie 3
Z czyjego oddziału był Zachariasz?
Pytanie 4
Z czyjego rodu była Elżbieta?
Pytanie 5
Jakimi słowami anioł powitał Zachariasza?
Dalej
Pozostało 19 stron