Powtórzenie: Ewangelia wg św. Łukasza

Nowy testament, Ewangelia.

Lektury szkolne, powtórzenie. 96 pytań.

Do kogo bezpośrednio adresowana jest ta Ewangelia?
Do Teofila
Jak nazywał się ojciec Jana Chrzciciela?
Zachariasz
Z czyjego oddziału był Zachariasz?
Abiasza
Z czyjego rodu była Elżbieta?
Aarona
Jakimi słowami anioł powitał Zachariasza?
Nie bój się, Zachariaszu!
Jak nazywał się anioł, który zwiastował narodzenie Jana?
Gabriel
Ile miesięcy ukrywała ciążę Elżbieta?
Pięć
W którym miesiącu ciąży Elżbiety zostało zwiastowane narodzenie Jezusa?
Szóstym
Jakimi słowami anioł przywitał Maryję?
Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami
Jakimi słowami Elżbieta powitała Maryję?
Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona
Jakimi słowami zaczyna się "Magnificat"?
Wielbi dusza moja Pana
Ile miesięcy Maryja pozostała u Elżbiety?
Trzy
Którego dnia rodzice przyszli obrzezać Jana?
Ósmego
Jakimi słowami zaczyna się pochwalny hymn Zachariasza po obrzezaniu Jana?
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela
Jak nazywał się wielkorządca Syrii gdy urodził się Jezus?
Kwiryniusz
Ile wynosiła 'ofiara ubogich'?
Dwa gołębie
Jak nazywał się starzec który wyczekiwał przyjścia Mesjasza?
Symeon
Jakimi słowami zaczął swą mowę Symeon po zobaczeniu Jezusa?
Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twem w pokoju, według Twojego słowa
Czyją córką była prorokini Anna?
Fanuela
Z jakie pokolenia była prorokini Anna?
Asera

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.