Terminologia GRECJA pojęcia z historii sztuki, powtórka przed maturą

Pytanie 1
Najwyższa część głowicy w kształcie czworobocznej płyty. W porządku doryckim jest on w formie kwadratowej płyty, wraz z echinusem tworzy właściwą głowicę; w porządku jońskim i korynckim jest cienką płytą profilowaną i dekorowaną; w porządkach jońskim i kompozytowym jego boki są wgłębione i ozdobione rozetą. W systemie arkadowym w sztuce późnoantycznej i średniowiecznej zmieniał się często w impost;
Pytanie 2
... w Atenach

W miastach starożytnej Grecji centralny plac stanowiący ośrodek polityczny, administracyjny, religijny (miejsce poświęcone bogom), często też handlowym; w VIII -VI w. p.n.e.charakterystyczna była tzw. ... archaiczna, zwykle czworokątna, niekiedy przecięta ulicą, z sukcesywnie wznoszonymi budowlami świeckimi (BULEUTERION), sanktuariami, ołtarzami i niekiedy straganami; od V w. p.n.e. zwłaszcza w III-I w. p.n.e. rozpowszechniła się tzw. ... jońska, prostokątna, reprezentacyjna, zamknięta portykami co najmniej z trzech stron, niekiedy z monumentalnym wejściem oraz budowlami cywilnymi i sanktuariami w bezpośrednim sąsiedztwie;
Pytanie 3
Roślina o dużych, głęboko wyciętych liściach i zebranych w kłos kwiatostanach, rosnąca w stanie dzikim w krajach śródziemnomorskich; pierwowzór ornamentów znanych pod nazwą liścia, kwiatów i wici ..., stosowanych szeroko w ornamentyce od starożytności do czasów współczesnych
Pytanie 4
... ateński

W starożytnej Grecji osiedle lub część miasta położona na wzgórzu; w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e gród warowny z pałacem władcy, w okresach późniejszych zwykle ośrodek kultu; w miastach hellenistycznych ufortyfikowana cytadela, włączona w system obronny miasta, niekiedy jego najbardziej reprezentacyjna część; najsłynniejszy jest w Atenach;

1. Partenon
2. Dawna świątynia Ateny
3. Erechtejon
4. Posąg Ateny Promachos
5. Propyleje
6. Świątynia Nike
7. Eleuzejon
8. Brauronejon
9. Chalkoteka
10. Pandrosejon
11. Arrephorjon
12. Ołtarz Ateny
13. Sanktuarium Zeusa Polieusa
14. Sanktuarium Pandiona
15. Teatr Heroda Atticusa
16. Stoa Eumenesa
17. Sanktuarium Asklepiosa
18. Teatr Dionizosa
19. Odeon Peryklesa
20. Temenos Dionizosa
21. Aglaureion
Pytanie 5
... akantowy

Dekoracyjny element architektoniczny, wieńczący wierzchołek i boczne narożniki FRONTONU, w kształcie stylizowanej palmety, wolut, liści akantów, trójnogów, niekiedy grup figur, itp.; występował głównie w starożytnej architekturze greckiej, etruskiej i rzymskiej (zwłaszcza w świątyniach), czasem jako zwieńczenie stel grobowych; były kamienne, marmurowe, terakotowe lub z brązu;

Dalej