Test z prawa

Kodeks Karny. Część ogólna. Rozdział I i II

Test ze znajomości Kodeksu Karnego
Część ogólna
Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej
Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa
Ilość pytań: 21 Rozwiązywany: 13849 razy