Strona 1

Woda i roztwory wodne

Pytanie 1
Wskaż rodzaj wiązania między atomami w cząsteczce wody:
kowalencyjne nespolaryzowane
kowalencyje spolaryzowane
jonowe
koordynacyjne
Pytanie 2
Zaznacz poprawne stwierdzenie
cząsteczka wody jest dipolem tzn. ma budowę niepolarną
cząsteczka wody ma budowę polarną, bo występują w niej dwa bieguny ( dodatni i ujemny )
cząsteczka wody ma budowę niepolarną, bo występują na niej dwa bieguny
cząsteczka wody ma budowę polarną, bo występują w niej dwa bieguny ( północny i południowy )
Pytanie 3
Wybierz zestaw przemian wody w parę wodną i pary wodnej w wodę:
topnienie, krzepnięcie
parowanie, skraplanie
sublimacja, resublimacja
krzepnięcie, sublimacja
Pytanie 4
Do czterech probówek z wodą dodano niewielkie ilości: 1- mąki, 2-soli kuchennej, 3- białka jaja kurzego, 4-kredy. Wskaż gdzie powstała zawiesina.
mąki
białka jaja kurzego
soli
kredy
Pytanie 5
Wskaż właściwość wynikającą z polarnej budowy cząsteczki wody.
dobrze rozpuszczają się w wodzie substancje stałe
dobrze rozpuszczają się w wodzie substancje o budowie niepolarnej
dobrze rozpuszczają się w wodzie substancje o budowie polarnej
dobrze rozpuszczają się w wodzie substancje gazowe
Pytanie 6
Zaznacz właściwe dokończenie zdania. Wymieszano z wodą białko jaja kurzego. Cząsteczki substancji wprowadzonej do wody są:
mniejsze od cząsteczek substancji tworzącej z wodą zawiesinę, a większe od cząsteczek substancji rozpuszczanej w roztworze właściwym
mniejsze od cząsteczek substancji tworzącej z wodą roztwór właściwy
większe od cząsteczek substancji tworzącej z wodą koloid
większe od cząsteczek substancji tworzącej z wodą zawiesinę
Pytanie 7
Do czterech probówek z wodą dodano niewielkie ilości: 1- białka jaja kurzego, 2-mąki, 3-cukru, 4-soli kuchennej. Wskaż probówkę lub probówki, w których powstał roztwór właściwy.
cukru
soli kuchennej
białka jaja kurzego
mąki
Pytanie 8
Do roztworu soli kuchennej w wodzie dodano porcję soli kuchennej, która się nie rozpuściła. Określ rodzaj roztworu przed dodaniem dodatkowej porcji.
przesycony
nasycony
nienasycony
koloidalny

Powiązane tematy

#chemia #woda #stezeniaprocentowe