Test: Woda i roztwory wodne

Strona 1

Pytanie 1
Wskaż rodzaj wiązania między atomami w cząsteczce wody:
koordynacyjne
jonowe
kowalencyje spolaryzowane
kowalencyjne nespolaryzowane
Pytanie 2
Zaznacz poprawne stwierdzenie
cząsteczka wody ma budowę polarną, bo występują w niej dwa bieguny ( dodatni i ujemny )
cząsteczka wody ma budowę niepolarną, bo występują na niej dwa bieguny
cząsteczka wody ma budowę polarną, bo występują w niej dwa bieguny ( północny i południowy )
cząsteczka wody jest dipolem tzn. ma budowę niepolarną
Pytanie 3
Wybierz zestaw przemian wody w parę wodną i pary wodnej w wodę:
topnienie, krzepnięcie
sublimacja, resublimacja
krzepnięcie, sublimacja
parowanie, skraplanie
Pytanie 4
Do czterech probówek z wodą dodano niewielkie ilości: 1- mąki, 2-soli kuchennej, 3- białka jaja kurzego, 4-kredy. Wskaż gdzie powstała zawiesina.
soli
białka jaja kurzego
mąki
kredy
Pytanie 5
Wskaż właściwość wynikającą z polarnej budowy cząsteczki wody.
dobrze rozpuszczają się w wodzie substancje o budowie polarnej
dobrze rozpuszczają się w wodzie substancje o budowie niepolarnej
dobrze rozpuszczają się w wodzie substancje stałe
dobrze rozpuszczają się w wodzie substancje gazowe
Pytanie 6
Zaznacz właściwe dokończenie zdania. Wymieszano z wodą białko jaja kurzego. Cząsteczki substancji wprowadzonej do wody są:
większe od cząsteczek substancji tworzącej z wodą koloid
mniejsze od cząsteczek substancji tworzącej z wodą roztwór właściwy
mniejsze od cząsteczek substancji tworzącej z wodą zawiesinę, a większe od cząsteczek substancji rozpuszczanej w roztworze właściwym
większe od cząsteczek substancji tworzącej z wodą zawiesinę

Powiązane tematy

#chemia #woda #stezeniaprocentowe