Strona 2

Woda i roztwory wodne

Pytanie 9
Zaznacz sposób otrzymania roztworu nienasyconego, gdy dysponujemy nasyconym roztworem saletry sodowej w danej temperaturze:
odparowanie wody
dodanie wody
rozpuszczenie dodatkowej porcji saletry potasowej
oziębienie roztworu
Pytanie 10
Ile gramów 6 % roztworu otrzymamy z 24 g cukru?
400g
30g
40g
300g
Pytanie 11
Roztwór nasycony to :
taki, w którym masa substancji rozpuszczonej jest mała w stosunku do masy rozpuszczalnika
taki, w którym masa substancji rozpuszczonej jest znaczna w stosunku do masy rozpuszczalnika
taki, w którym można jeszcze rozpuścić więcej danej substancji w określonej temperaturze
taki, w którym nie można już rozpuścić więcej danej substancji w określonej temperaturze
Pytanie 12
Ile gramów soli, a ile wody potrzeba do otrzymania 500 g 3% roztworu?
3 g soli i 503 g wody
15 g soli i 485 g wody
3 g soli i 497 g wody
15 g soli i 500 g wody
Pytanie 13
Stężenie procentowe roztworu powstałego po rozpuszczeniu 12 g cukru w 228 g wody wynosi:
5,3%
5%
12%
5,6%
Pytanie 14
Do 360 g 2% roztworu soli kuchennej dosypano 10 g soli. Jakie jest stężenie procentowe nowo powstałego roztworu?
4,6%
1,9%
7,2%
17,2%
Pytanie 15
Oblicz stężenie procentowe roztworu powstałego po dodaniu 100 g wody do 400 g 5% roztworu saletry sodowej.
4%
2%
5%
3%
Pytanie 16
Jakie jest stężenie roztworu powstałego po zmieszaniu 200 g 3 % i 800 g 4 % roztworu cukru?
6%
38%
3,8%
32%

Powiązane tematy

#chemia #woda #stezeniaprocentowe