Strona 1

Barok

Pytanie 1
Barok Czas trwania w Europie?
koniec XVIw - połowa XVIIIw
koniec XVw - połowa XVIIw
początek XVIIw - połowa XVIIIw
początek XVIw - połowa XVIIIw
Pytanie 2
barok cechy epoki
stosowanie konceptu ;D
klasycyzm
elementy fantastyki i cudowności
zamiłowanie do dwuistości i skrajnosci
sarmantyzm , bogactwo środkom wyrazu
Pytanie 3
Twórczość barokowa w Polsce przypada na wiek:
XVIII
XVII
XVI
Pytanie 4
Wyolbrzymienie, przesadne przedstawienie jakiegoś zjawiska
Hiperbolizacja
Marinizm
Anafora
Antyteza
Pytanie 5
Wacław Potocki zaliczał się do nurtu:
poezji metafizycznej
poezji ziemiańskiej
poezji światowych rozkoszy
Pytanie 6
Łączenie w jedno wielu różniących się, a czasem nawet sprzecznych elementów to:
mistycyzm
synkretyzm
pluralizm

Powiązane tematy

#barok #xviiw #xviiiw