Barok

Pojęcia, charakterystyka i twórcy epoki barokowej.

6 pytań Strona 1 wirtualna97
Barok Czas trwania w Europie?
koniec XVIw - połowa XVIIIw
początek XVIw - połowa XVIIIw
koniec XVw - połowa XVIIw
początek XVIIw - połowa XVIIIw
barok cechy epoki
zamiłowanie do dwuistości i skrajnosci
elementy fantastyki i cudowności
klasycyzm
sarmantyzm , bogactwo środkom wyrazu
stosowanie konceptu ;D
Twórczość barokowa w Polsce przypada na wiek:
XVII
XVIII
XVI
Wyolbrzymienie, przesadne przedstawienie jakiegoś zjawiska
Hiperbolizacja
Antyteza
Anafora
Marinizm
Wacław Potocki zaliczał się do nurtu:
poezji ziemiańskiej
poezji światowych rozkoszy
poezji metafizycznej
Łączenie w jedno wielu różniących się, a czasem nawet sprzecznych elementów to:
synkretyzm
pluralizm
mistycyzm
Dalej
Pozostała 1 strona