Powtórzenie: Barok

Pojęcia, charakterystyka i twórcy epoki barokowej.

Język polski, powtórzenie. 6 pytań.

Barok Czas trwania w Europie?
koniec XVIw - połowa XVIIIw
barok cechy epoki
elementy fantastyki i cudowności
stosowanie konceptu ;D
zamiłowanie do dwuistości i skrajnosci
sarmantyzm , bogactwo środkom wyrazu
Twórczość barokowa w Polsce przypada na wiek:
XVII
Wyolbrzymienie, przesadne przedstawienie jakiegoś zjawiska
Hiperbolizacja
Wacław Potocki zaliczał się do nurtu:
poezji ziemiańskiej
Łączenie w jedno wielu różniących się, a czasem nawet sprzecznych elementów to:
synkretyzm

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.