Test niesklasyfikowane

Działania okupantów wobec społeczeństwa polskiego

Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 994 razy