Irregular verbs test

Irregular verbs, test z języka angielskiego

czasowniki nieregularne do czsu Present Perfekt

35 pytań Język angielski zagubiona6_2