Irregular Verbs test

Irregular Verbs, test z języka angielskiego

Czasowniki nieregularne. Test polega na podaniu czasownika w odpowiedniej formie.

189 pytań Język angielski Rusia