Test z języka angielskiego

Irregular Verbs

Czasowniki nieregularne. Test polega na podaniu czasownika w odpowiedniej formie.
Ilość pytań: 189 Rozwiązywany: 6013 razy